Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

THEMA representert på den norsk-tyske energikonferansen

"Energy Security Across National Borders" er tema for den 5. norsk-tyske energikonferansen i Oslo 2.desember 2014.

Ingressbilde

Svoveldirektivet - økte kostnader for næringslivet

Dette var tema for Eivind Magnus sitt foredrag på Konferansen for Transport og Logistikk på Gardermoen 20.oktober.

Ingressbilde

THEMA @Montel: Elsertforlengelse til 2030 gir marginalkost på 62 EUR/MWh

Fra Montel:
Lykkes svenske myndigheter med å forlenge elsertifikatmarkedet til 2030, vil det muliggjøre vindkraftprosjekter med en kostpris på opptil 62 EUR/MWh, ifølge en ny analyse fra Thema Consulting.

Ingressbilde

Hvem kan spå det nordiske markedet?

Utvikling av markedet, konkurransesituasjonen og nye forretningsmuligheter var punkter som Espen snakket om på Markedskonferansen 4.nov. 2014.

 

Ingressbilde

Thema@Montel: Svensk skattesystem ikke teknologinøytralt

Fra Montel:
Energi Norge frykter at nye og gunstigere avskrivningsregler for vindkraft i Norge kan skape trøbbel i forhold til EØS-reglene. Men allerede i dag beskattes vannkraft langt hardere enn vindkraft i Sverige, sier Åsmund Jenssen i Thema Consulting.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMAs hovedfokus er kraft og energinæringen, men vi bistår også innenfor andre sektorer som gjennomgår en omlegging til en bærekraftig framtid.

Tjenestene våre er konsentrert rundt områdene strategi, politikk/ marked og analyse.

Strategi


Basert på vår kunnskap om kraftmarkedet, regulering og energisystemet bistår vi våre klienter i strategiprosesser - både på konsernnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Politikk og marked


Kraftmarkedet er sterkt influert av regulering og annen politikk. Vi har dybdekunnskap om regulering, markedsdesign og politikk - i tillegg til svært god markedskunnskap om det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Våre tjenester inkluderer rådgivning om effektivt markedsdesign og vurdering av regulatorisk og markedsmessig risiko.

Analyser


Gode analyser er grunnlaget for både god politikkutvikling og strategiske veivalg. Vi tilbyr analyser på flere områder: markedsanalyser, samfunsøkonomiske analyser, økonomiske og finansielle analyser.

Vi har utviklet flere analyseverktøy, inkludert vår markedsmodell for det nord-vesteuropeiske kraftmarkedet, og har god kompetanse på modellutvikling og optimering.

Fundert på våre modeller og øvrige analyser tilbyr vi prisprognoser for nordiske kraft- og elsertifikater, samt tysk kraftpris.