Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

Thema@Montel: Kraftprisen blir 2 EUR/MWh lavere i 2020

Fra Montel: Utsettelsen av kabelen mellom Norge og Storbritannia vil senke systemprisen i 2020 med 2 EUR/MWh, ifølge Thema. Nordiske kraftprodusenter taper over 6 milliarder på forsinkelsen.

Ingressbilde

Thema@Montel: Elsertavtale øker prisen med opptil 5 prosent

Fra Montel: Enigheten om å heve målet i elsertifikatmarkedet med 2 TWh til 28,4 TWh vil løfte elsertifikatprisene med opptil 5 prosent, ifølge analytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

Ingressbilde

Kan lave oljepriser være bra for norske vannkraftprodusenter?

Oljeprisen har falt dramatisk de siste månedene. Det er stor bekymring for konsekvensene for norsk økonomi, men også for effektene på kraftprisene og verdien av norske vannkraftressurser.

Ingressbilde

Thema@Montel: Elsert – Prisene stuper videre

Fra Montel:
Prisene i elsertmarkedet stuper videre. Spotprisen har falt 8 kroner til 137 SEK/MWh, en krone over bunnrekorden fra februar 2012.

Ingressbilde

Ingen lys fremtid for solkraft i Norge

Ny THEMA-analyse av kostnader, solforhold og nyttevirkninger viser at det ikke er grunnlag for store mengder solkraft i Norge – med mindre myndighetene går inn med betydelige subsidier.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMAs hovedfokus er kraft og energinæringen, men vi bistår også innenfor andre sektorer som gjennomgår en omlegging til en bærekraftig framtid.

Tjenestene våre er konsentrert rundt områdene strategi, politikk/ marked og analyse.

Strategi


Basert på vår kunnskap om kraftmarkedet, regulering og energisystemet bistår vi våre klienter i strategiprosesser - både på konsernnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Politikk og marked


Kraftmarkedet er sterkt influert av regulering og annen politikk. Vi har dybdekunnskap om regulering, markedsdesign og politikk - i tillegg til svært god markedskunnskap om det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Våre tjenester inkluderer rådgivning om effektivt markedsdesign og vurdering av regulatorisk og markedsmessig risiko.

Analyser


Gode analyser er grunnlaget for både god politikkutvikling og strategiske veivalg. Vi tilbyr analyser på flere områder: markedsanalyser, samfunsøkonomiske analyser, økonomiske og finansielle analyser.

Vi har utviklet flere analyseverktøy, inkludert vår markedsmodell for det nord-vesteuropeiske kraftmarkedet, og har god kompetanse på modellutvikling og optimering.

Fundert på våre modeller og øvrige analyser tilbyr vi prisprognoser for nordiske kraft- og elsertifikater, samt tysk kraftpris.