Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

Sertifikat og skatt - oppdatering

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA oppdatert tidligere analyser fra 2012 om konsekvensene av ulike skattemessige rammevilkår for det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

Ingressbilde

Tid for omstrukturering

Organiseringen av den norske nettvirksomheten har kommet på den politiske dagsordenen.

 

Ingressbilde

Kaja Fredriksen ny ansatt i THEMA

Kaja Fredriksen er fra 1.april ansatt som konsulent i THEMA. Kaja innehar en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne universitetet og "Sciences-Po" i Paris. Hun har tidligere jobbet for Finansdepartementet og OECD.

Ingressbilde

Elsertifikatmarkedet: Svenskene rydder i eget reir, men er det nok?

Endringsforslagene til kontrollstasjon 2015 i elsertifikatsystemet inneholder en tilstramming av kvotekurven, klarere regler for fremtidige justeringer og tiltak som vil øke transparensen i markedet.

Ingressbilde

Fjernvarmens rolle i energisystemet

På oppdrag fra NVE har Norsk Energi og THEMA sett nærmere på hvordan bruk av fjernvarme til oppvarming påvirker forsyningssikkerheten i kraftsystemet.

 

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMA Consulting Group er et konsulentselskap som kun retter seg mot kraftsektoren. Vårt geografiske nedslagsfelt er Norden og Nordvest-Europa. Selskapet ble startet 1. mars 2010 og har 8 partnere og 9 ansatte som til sammen har tung og bred erfaring fra rådgivning, utredning og forskning innen energisektoren i Norge og internasjonalt. Alle vi som jobber i THEMA har et stort engasjement for problemstillinger knyttet til utvikling av kraftsektoren - og et særlig fokus på de omfattende endringene som sektoren står foran.

Kraftbransjen er i endring

Vi er rådgivere i en bransje som står ovenfor store utfordringer. Et stort investeringsbehov og et betydelig ansvar for å realisere klimamålsetninger, gir bransjen en formidabel utfordring i å utvikle effektive former for samarbeid, markedsløsninger og regulering. I en situasjon med stor usikkerhet og risiko skal myndighetene og selskapene i kraftbransjen ta beslutninger knyttet til investeringer og strategisk retning.

Vår kunnskap

THEMA har kunnskap om de fleste sider av kraftbransjenog tilbyr dybdeforståelse omkring utviklingen av politikk og reguleringer, marked og markedsløsninger og hvordan dette vil påvirke bransjen framover.

Våre tjenester

Med vår kunnskap om marked og reguleringer som basis, arbeider vi med strategiutvikling for kraftselskaper og med utvikling av reguleringer og markedsløsninger for TSOer, regulatorer og myndigheter.