Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

Ny ansatt i THEMA

Ingar Landet er fra 1. april 2015 ansatt som konsulent i THEMA Consulting Group.

 

 

Ingressbilde

Svenske innmatingstariffer svekker investeringsincentivene

Svenske kraftprodusenter betaler stamnettstariff basert på abonnert effekt. Det gir uheldige investeringsincentiver. Svenska Kraftnäts omfattende investeringsplaner mot 2025 kan bety økt innmatingstariff og forsterke problemet framover.

Ingressbilde

THEMA@Europower: Thema-rapport avdekker «vindskjeve» avskrivninger

Fra Europower: Forslaget til nye avskrivningsregler er i stor grad basert på dokumentasjon fra Thema Consulting.

Ingressbilde

Thema@Montel: Kraftprisen blir 2 EUR/MWh lavere i 2020

Fra Montel: Utsettelsen av kabelen mellom Norge og Storbritannia vil senke systemprisen i 2020 med 2 EUR/MWh, ifølge Thema. Nordiske kraftprodusenter taper over 6 milliarder på forsinkelsen.

Ingressbilde

Thema@Montel: Elsertavtale øker prisen med opptil 5 prosent

Fra Montel: Enigheten om å heve målet i elsertifikatmarkedet med 2 TWh til 28,4 TWh vil løfte elsertifikatprisene med opptil 5 prosent, ifølge analytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMAs hovedfokus er kraft og energinæringen, men vi bistår også innenfor andre sektorer som gjennomgår en omlegging til en bærekraftig framtid.

Tjenestene våre er konsentrert rundt områdene strategi, politikk/ marked og analyse.

Strategi


Basert på vår kunnskap om kraftmarkedet, regulering og energisystemet bistår vi våre klienter i strategiprosesser - både på konsernnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Politikk og marked


Kraftmarkedet er sterkt influert av regulering og annen politikk. Vi har dybdekunnskap om regulering, markedsdesign og politikk - i tillegg til svært god markedskunnskap om det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Våre tjenester inkluderer rådgivning om effektivt markedsdesign og vurdering av regulatorisk og markedsmessig risiko.

Analyser


Gode analyser er grunnlaget for både god politikkutvikling og strategiske veivalg. Vi tilbyr analyser på flere områder: markedsanalyser, samfunsøkonomiske analyser, økonomiske og finansielle analyser.

Vi har utviklet flere analyseverktøy, inkludert vår markedsmodell for det nord-vesteuropeiske kraftmarkedet, og har god kompetanse på modellutvikling og optimering.

Fundert på våre modeller og øvrige analyser tilbyr vi prisprognoser for nordiske kraft- og elsertifikater, samt tysk kraftpris.