Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

Hvordan vurdere energieffektivisering i et samfunnsøkonomisk perspektiv?

Energieffektiviseringstiltak kan ha store virkninger på kraftsystemet og for forsyningssikkerheten. Likevel foreligger det ikke gode retningslinjer for hvordan disse virkningene skal analyseres og verdsettes.

Ingressbilde

Forbrukerfleksibilitet er ikke et mål i seg selv

Forbrukerfleksibilitet kan bidra til effektiv prisdannelse, reduserte effekttopper og til balansering av kraftsystemet. Forbrukerfleksibiliteten er imidlertid kun attraktiv i den grad den kan konkurrere med annen type fleksibilitet.

Ingressbilde

Utenlandsk deltakelse i kapasitetsmarkeder

I et prosjekt utført for Elforsk diskuterer vi implikasjonene av ulike modeller for deltakelse av utenlandsk kapasitet i kapasitetsmekanismer (CRM)

 

Ingressbilde

Ny ansatt i Thema

Anders Lund Eriksrud er fra 1.august 2014 ansatt som analytiker i Thema Consulting Group. Anders er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har en mastergrad i statistikk fra Columbia University.

Ingressbilde

Sertifikat og skatt - oppdatering

På oppdrag fra Energi Norge har THEMA oppdatert tidligere analyser fra 2012 om konsekvensene av ulike skattemessige rammevilkår for det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMA Consulting Group er et konsulentselskap som kun retter seg mot kraftsektoren. Vårt geografiske nedslagsfelt er Norden og Nordvest-Europa. Selskapet ble startet 1. mars 2010 og har 8 partnere og 9 ansatte som til sammen har tung og bred erfaring fra rådgivning, utredning og forskning innen energisektoren i Norge og internasjonalt. Alle vi som jobber i THEMA har et stort engasjement for problemstillinger knyttet til utvikling av kraftsektoren - og et særlig fokus på de omfattende endringene som sektoren står foran.

Kraftbransjen er i endring

Vi er rådgivere i en bransje som står ovenfor store utfordringer. Et stort investeringsbehov og et betydelig ansvar for å realisere klimamålsetninger, gir bransjen en formidabel utfordring i å utvikle effektive former for samarbeid, markedsløsninger og regulering. I en situasjon med stor usikkerhet og risiko skal myndighetene og selskapene i kraftbransjen ta beslutninger knyttet til investeringer og strategisk retning.

Vår kunnskap

THEMA har kunnskap om de fleste sider av kraftbransjenog tilbyr dybdeforståelse omkring utviklingen av politikk og reguleringer, marked og markedsløsninger og hvordan dette vil påvirke bransjen framover.

Våre tjenester

Med vår kunnskap om marked og reguleringer som basis, arbeider vi med strategiutvikling for kraftselskaper og med utvikling av reguleringer og markedsløsninger for TSOer, regulatorer og myndigheter.