Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

THEMA representert på den norsk-tyske energikonferansen

"Energy Security Across National Borders" er tema for den 5. norsk-tyske energikonferansen i Oslo 2.desember 2014.

Ingressbilde

Hvem kan spå det nordiske markedet?

Utvikling av markedet, konkurransesituasjonen og nye forretningsmuligheter var punkter som Espen snakket om på Markedskonferansen 4.nov. 2014.

 

Ingressbilde

Konsekvenser av svoveldirektivet

Svoveldirektivet vedtatt av EU i 2012 innebærer en betydelig skjerping av utslippskravene innenfor det såkalte SECA-området, som omfatter den britiske kanalen, Nordsjøen og Østersjøen.

Ingressbilde

Energiwendewende?

Etter valget i Tyskland er det svært sannsynlig at Angela Merkel fortsetter som bundeskansler i Tyskland i nye fire år. Hva betyr dette for det såkalte Energiwende, og vil nordiske produsenter bli påvirket?

Ingressbilde

THEMA rapport utført for BKK omtalt i Bergens Tidende

Bergens Tidende refererer i dag til THEMAs analyser av betydningen BKK-konsernets investeringer fram til 2020 har for verdiskaping og sysselsetting regionalt i BKK-området og i Norge som helhet.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMAs hovedfokus er kraft og energinæringen, men vi bistår også innenfor andre sektorer som gjennomgår en omlegging til en bærekraftig framtid.

Tjenestene våre er konsentrert rundt områdene strategi, politikk/ marked og analyse.

Strategi


Basert på vår kunnskap om kraftmarkedet, regulering og energisystemet bistår vi våre klienter i strategiprosesser - både på konsernnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Politikk og marked


Kraftmarkedet er sterkt influert av regulering og annen politikk. Vi har dybdekunnskap om regulering, markedsdesign og politikk - i tillegg til svært god markedskunnskap om det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Våre tjenester inkluderer rådgivning om effektivt markedsdesign og vurdering av regulatorisk og markedsmessig risiko.

Analyser


Gode analyser er grunnlaget for både god politikkutvikling og strategiske veivalg. Vi tilbyr analyser på flere områder: markedsanalyser, samfunsøkonomiske analyser, økonomiske og finansielle analyser.

Vi har utviklet flere analyseverktøy, inkludert vår markedsmodell for det nord-vesteuropeiske kraftmarkedet, og har god kompetanse på modellutvikling og optimering.

Fundert på våre modeller og øvrige analyser tilbyr vi prisprognoser for nordiske kraft- og elsertifikater, samt tysk kraftpris.