Hjem | Kontakt | English

Siste nytt:

Ingressbilde

THEMA @Montel: Elsertforlengelse til 2030 gir marginalkost på 62 EUR/MWh

Fra Montel:
Lykkes svenske myndigheter med å forlenge elsertifikatmarkedet til 2030, vil det muliggjøre vindkraftprosjekter med en kostpris på opptil 62 EUR/MWh, ifølge en ny analyse fra Thema Consulting.

Ingressbilde

Thema@Montel: Svensk skattesystem ikke teknologinøytralt

Fra Montel:
Energi Norge frykter at nye og gunstigere avskrivningsregler for vindkraft i Norge kan skape trøbbel i forhold til EØS-reglene. Men allerede i dag beskattes vannkraft langt hardere enn vindkraft i Sverige, sier Åsmund Jenssen i Thema Consulting.

Ingressbilde

THEMA foredrag på LSE i London

Arndt von Schemde er invitert til å holde et innlegg på LSE i London om kraftmarkedsmodellering ved hjelp av lineær programmering, 15.oktober 2014.

 

Ingressbilde

Robert Seguin gjester THEMA

Robert Seguin er for tiden i THEMA som gjesteforsker. Han er ekspert på fornybare energisystemer og solenergi.

 

Ingressbilde

THEMA @Montel: Analytiker tvivlar på ambitionshöjning i elcertsystemet

Fra Montel:
Det kommer att bli svårt för den svenska regeringen att förverkliga en höjning av elcertifikatsystemet med 5 TWh redan till år 2020, säger analytiker till Montel.

THEMA Consulting Group
- fokus på framtidens energiløsninger

THEMAs hovedfokus er kraft og energinæringen, men vi bistår også innenfor andre sektorer som gjennomgår en omlegging til en bærekraftig framtid.

Tjenestene våre er konsentrert rundt områdene strategi, politikk/ marked og analyse.

Strategi


Basert på vår kunnskap om kraftmarkedet, regulering og energisystemet bistår vi våre klienter i strategiprosesser - både på konsernnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Politikk og marked


Kraftmarkedet er sterkt influert av regulering og annen politikk. Vi har dybdekunnskap om regulering, markedsdesign og politikk - i tillegg til svært god markedskunnskap om det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Våre tjenester inkluderer rådgivning om effektivt markedsdesign og vurdering av regulatorisk og markedsmessig risiko.

Analyser


Gode analyser er grunnlaget for både god politikkutvikling og strategiske veivalg. Vi tilbyr analyser på flere områder: markedsanalyser, samfunsøkonomiske analyser, økonomiske og finansielle analyser.

Vi har utviklet flere analyseverktøy, inkludert vår markedsmodell for det nord-vesteuropeiske kraftmarkedet, og har god kompetanse på modellutvikling og optimering.

Fundert på våre modeller og øvrige analyser tilbyr vi prisprognoser for nordiske kraft- og elsertifikater, samt tysk kraftpris.